Při srovnání s jinými státy se řadíme dokonce k zemím s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění. Jsou známy rizikové faktory, které možnost vzniku onemocnění zvyšují. K nim patří věk, životospráva, chronická onemocnění střev a v neposlední řadě i genetická dispozice. Alarmující je fakt, že až jedna čtvrtina nemocných přijde k lékaři v pokročilém stadiu onemocnění, kdy dochází k šíření nádoru do dalších orgánů, nejčastěji jater a plic. Pětileté přežití těchto pacientů je nižší než 5%.

Počátek kolorektálního karcinomu je bez příznaků

Zákeřnost kolorektálního karcinomu spočívá v tom, že v počátečních stádiích se může vyvíjet bez jakýchkoliv příznaků a člověk tak mnohdy vůbec netuší, že je nemocen. Přitom právě včasná diagnostika výrazně přispívá k úspěšnosti léčby a prodloužení délky přežití či k úplnému vyléčení.

Několik druhů prevence

Test okultního krvácení do stolice (TOKS) se v České republice využívá jako časté preventivní vyšetření. Takový test by měl být prováděn v rámci tzv. screeningového vyšetření u zdravých jedinců od 55 let věku ve dvouletých intervalech.

Screeningová kolonoskopie, která zachytí nádor ve 100% je od roku 2009 další možností prevence.

Septin 9 - jednoduchý molekulárně genetický test (nenahrazuje však koloskopii) je současné době k dispozici jako další alternativa TOKS. Tento test umožňuje v krevní plazmě odhalit marker, který je specifický pro kolorektální karcinom. Velkou výhodou tohoto testu je komfort pro pacienta, ale i pro lékaře, který provede pouze běžný odběr krve, který odešle do laboratoře k analýze. Pokud je test pozitivní, pacient je doporučen na kontrolní koloskopii.

Test Septin 9 je prováděn v CGB laboratoři a.s. Ostrava od roku 2011 a další informace o tomto vyšetření naleznete na www.pathology.cz