Naštěstí se však ukazuje, že tělo má schopnost přirozené regenerace - pomocí tzv. buněk stromální vaskulární frakce (SVF). Tyto buňky se nacházejí v tukové a pojivové tkáni, ale i v celé řadě dalších tkání. Zajímá Vás, jak je použít?

K čemu slouží SVF buňky?

Buňky SVF jsou unikátní tím, že obsahují jak mezenchymální kmenové buňky, tak další velmi cenné buňky, které mohou tlumit zánětlivý proces a podporovat přirozené hojení tkání. Terapie buněčným přípravkem s obsahem autologních buněk stromální vaskulární frakce je v České republice v současné době již zavedeným léčebným postupem regulovaným podle zákona č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).  „Buněčný přípravek je využíván k léčbě pojivových tkání, v oborech korektivní dermatologie, plastické a estetické chirurgie a ortopedii,“ říká ortoped MUDr. Martina Čapková z polikliniky I. P. Pavlova a pokračuje: „Léčba buněčným přípravkem, který obsahuje mezenchymální kmenové buňky, podporuje též regeneraci kloubů.“ Terapie vede k prodloužení funkčnosti kloubů a bezesporu také k zpomalení výskytu artrotických změn. Postupně dochází ke zmírnění bolesti a snížení nutnosti užívání léků tišících bolest a ke zlepšení hybnosti kloubů.

Vyšší kvalita života v každém věku

S metodou jsou ve světě zhruba desetileté zkušenosti. Poliklinika získala státní povolení od SUKL k této unikátní léčbě v loňském roce a nyní má za sebou rok činnosti. "Léčba je velmi efektivní zejména u pacientů, kteří se rozhodli změnit svůj životní styl a jsou ochotni i ve zralém věku pro sebe udělat něco navíc. Postupná regenerace tkání potencovaná aktivním zapojením pacienta do péče o své zdraví vede k omezení bolestí a zvýšení rozsahu pohybu. Výsledkem je významné zvýšení kvality života takto léčených pacientů,“ popisuje MUDr. Čapková.

  • 89 % pacientů s těžkou artrózou kolene odpovědělo, že zaznamenali alespoň poloviční zmírnění potíží a polovina z nich dokonce zaznamenala zlepšení o 75 %

  • 75 % pacientů s těžkou artrózou kyčle zaznamenalo alespoň poloviční zlepšení potíží a 88 % z nich zaznamenalo zlepšení o 75 %

Jak se tedy buněčná terapie v ortopedii provádí? Jde o jednoduchý ambulantní zákrok v místním znecitlivění. Před zákrokem probíhá vstupní vyšetření, při kterém je pacient starší 18 let vyšetřen lékařem ortopedem a je zhodnocena rentgenová dokumentace. Vlastní zákrok se skládá z šetrné mechanické liposukce, laboratorního zpracování tkáně a aplikace buněčného přípravku do oblasti postižení. Regenerace kloubu trvá zhruba rok, avšak mírné zlepšení potíží, především bolestivosti, lze očekávat již po dvou až šesti týdnech. Léčba je efektivnější u nižších stupňů artrotického postižení. Podle odborných lékařských zpráv ze zahraničí je účinnost této aplikace individuální, je-li kladná odpověď na terapii, efekt přetrvává v průměru pět let. Buněčná terapie je rozvíjející se moderní obor regenerativní medicíny a přináší naději pro mnoho pacientů.

Více informací zde.