Na základě našich mnohaletých zkušeností s péčí o klienty s demencí, zejména Alzheimerovou chorobou, jsme připravili praktické rady pro ty, kteří se starají o nemocné v rodinném prostředí.

 • První a základní rada zní: „Nebojujte s touto nemocí sami, nemůžete vyhrát. Buďte realisté.“ Jde o progresivní onemocnění vyžadující důkladnou znalost toho, jak nemoc probíhá. Jen tak se lze připravit na to, co máte v roli pečovatele a průvodce před sebou.
   
 • Pokud má váš blízký diagnostikovánu např. Alzheimerovu chorobu, doporučujeme si s ním ve vhodný okamžik citlivě a otevřeně o nemoci popovídat. Aby si promyslel, jak by měla péče v pozdějších stádiích nemoci vypadat.
   
 • Péče o nemocného může být velmi vyčerpávající, je proto důležité, aby se zapojili i další členové rodiny či přátelé. Pečující by měl pečovat také o sebe a neopomínat vlastní život, své přátele či zájmy.
   
 • Přijměte nemoc a uvědomte si, že jde o téhož člověka, kterého znáte a máte rádi. To pouze nemoc mění jeho chování. Proto se s ním snažte jednat stejně jako před vypuknutím nemoci.
   
 • Buďte trpěliví. Dopřejte všemu dostatek času. 
   
 • Podporujte soběstačnost nemocného. Nedělejte za něj úkony, které si obstará sám. Soběstačnost zvyšuje sebedůvěru, pocit užitečnosti a vám ulehčí péči.
   
 • Dávejte nemocnému jednoduché úkoly a zapojujte ho do činností, které zvládá. 
   
 • Mluvte zřetelně v jednoduchých větách.
   
 • Vytvořte si pevný denní režim, kdy děláte stejné věci ve stejné časy.
   
 • Pamatujte na bezpečnost svou i nemocného. Pokuste se pro něj doma vytvořit bezpečné prostředí a předjímejte problémy.
   
 • Neztrácejte smysl pro humor a zkuste se vyhnout konfliktům.

Uvědomte si, že s postupující nemocí nastane okamžik, kdy nemocný bude vyžadovat tak rozsáhlou péči, že mu ji v rodinném prostředí budete schopni nabídnout jen s velkými obtížemi. Doporučujeme se včas na tuto fázi připravit a mít vybrané specializované zařízení, které znáte a jste spokojeni s péčí, kterou poskytuje. Přesouvat nemocného v pozdějších fázích je pro něj velice náročné.

Další zajímavé informace můžete najít na našem webu  nebo na stránkách České Alzheimerovské společnosti. V případě, že o nemocného chcete pečovat doma, rádi vás uvítáme v naší poradně, kde nabízíme odborné poradenství v sociální a zdravotní oblasti. Našim hlavním posláním je pomoci nemocným zajistit maximální možnou kvalitu důstojného života.