Rizikové faktory osteoporózy:

  • nízká tělesná hmotnost, v praxi méně než 85 % ideální tělesné váhy
  • čerstvý úbytek tělesné váhy
  • výskyt zlomenin u pacienta či v jeho rodině
  • kouření, alkohol, kofein
  • kavkazské (bílé) etnikum se štíhlou postavou, hypermobilními klouby a jemnými vlasy
  • podvýživa či jednostranná strava s nízkým příjmem kalcia, dieta s vysokým podílem vlákniny, fosfátů nebo proteinů
  • sedavý způsob života
  • užívání některých léků, jako jsou kortikosteroidy nebo antiepileptika
  • časný přechod

I bez chorobné osteoporózy se množství kostní hmoty sníží během několika desetiletí na asi 50 % hmoty obvyklé u jedince třicetiletého. Spontánně a bez odpovídajícího násilí vznikající deformity obratlových těl mohou být provázeny bolestmi v oblasti hrudní a bederní páteře, vzniká obloukovitá hrudní kyfóza (kulatá záda) a kompenzační prohnutí v bederní oblasti. Snižuje se výška postavy, ochabuje břišní stěna.

Nejčastější jsou zlomeniny dolního konce kosti vřetenní, kterých je v naší populaci zhruba 30 000 ročně.

Zlomenin přibývá...

Nejčastější jsou zlomeniny dolního konce kosti vřetenní, kterých je v naší populaci zhruba 30 000 ročně. Nejzávažnější jsou však zlomeniny horního konce kosti stehenní, který je tvořen převážně spongiozou. Těchto zlomenin je v naší republice ošetřeno ročně na 15–16 tisíc; podle statistik končí až jedna třetina fatálně do jednoho roku po jejím vzniku, velká část těchto starších pacientů trpí mnoha závažnými interními chorobami, které velmi znesnadňují aktivní způsob léčení. Těchto zlomenin stále přibývá v souvislosti s prodlužováním lidského věku; jejich terapie je pouze operační, tito pacienti nejsou schopni strávit v klidu na lůžku 10–12 týdnů.

Léčba osteoporózy

Léčení osteoporózy je možné, ale poměrně málo účinné a navíc velmi drahé. Základem každé úspěšné léčby je zamezení dalších ztrát kostní hmoty. Toho lze docílit různými postupy medikamentozní terapie s nutnou úpravou životního stylu, což se zejména u starších jedinců daří jen obtížně. Ani mezi odborníky není jednotný názor na vhodné léčebné postupy; očekávaný terapeutický efekt přichází po velmi dlouhé době a je velmi obtížně průkazný. Proto je důležitější prevence: kombinace pohybové aktivity, pestrá strava s dostatkem kalcia a vitaminů. Velký důraz je třeba klást na prevenci úrazů. Některý z doporučovaných způsobů medikamentozní terapie má většinou efekt až po dlouhé době užívání těchto preparátů.

Základní podmínkou úspěšné léčby osteoporózy je příjem optimálního množství vápníku, který je hlavním minerálem při stavbě kostí. Doporučená denní dávka pro pacienty s osteoporózou je 1000–1200 mg kalcia.

Na tvorbě kosti se podílí také fosfor, který je po vápníku druhým nejvíce zastoupeným minerálem v těle. Doporučená denní dávka pro dospělé je 500–1000 mg. Příjem fosforu (P) však musí být ve správném poměru s příjmem vápníku (Ca). Ideální poměr je Ca : P = 2 : 1.