V lehkém stádiu onemocnění dominují poruchy kognitivních funkcí (krátkodobé paměti, pozornosti aj.) měřitelné objektivními psychodiagnostickými metodami (tyto testy nabízejí mnohá kontaktní místa České alzheimerovské společnosti). Narušeny jsou postupně aktivity denního života (schopnost samostatně užívat léky, vaření aj.).

Pro pečující rodinu je důležité, aby měla dostatek informací o nemoci, a porozuměla tak jejím projevům i chování svého blízkého.

Doprovodným příznakem je často snížená motivace, neklid nebo deprese, mění se náhled na nemoc. Ve středním stádiu dochází k dalšímu prohlubování úbytku kognitivních funkcí, objevují se změny chování, podezíravost, někdy i poruchy řeči. Postupuje závislost člověka s demencí, který potřebuje dohled a v těžkém stádiu nemoci celodenní péči. Pro pečující rodinu je důležité, aby měla dostatek informací o nemoci, a porozuměla tak jejím projevům i chování svého blízkého.

Je nutné rozdělit se o péči s ostatními členy rodiny nebo využít externí formy pomoci (respitní péče, pečovatelská služba, také podpůrné skupiny pro pečující osoby aj.). V přístupu k nemocnému pomáhá akceptující, podpůrný, nekonfrontující a pozitivní přístup a naopak není vhodné zůstávat na péči sám. Více informací na www.alzheimer.cz