Kimberly-Clark, a.s.
Vaše zkušenosti s inkontinencí
Vaše zkušenosti s inkontinencí

Inkontinence je intimní problém, o kterém se nesnadno mluví. Přitom samovolný, nechtěný únik moči zažila téměř každá druhá žena. Vyplňte tento dotazník, a pomozte nám zjistit, zda se Češi stydí o tomto problému mluvit.

Inkontinence má charakter tak zvaného stresového úniku, ke kterému dochází při zvýšení nitrobřišního tlaku (kašel, zvedání těžších předmětů apod.). Takový únik souvisí u žen s poklesem a ochabnutím dna pánevního, u mužů může být následkem operačních výkonů na prostatě. Oproti tomu tzv. urgentní inkontinence je vyvolaná změnami ve stěně močového měchýře a je spojena s častým nepříjemným a nezvladatelným nucením k močení. Toto nucení může vést až k úniku moči. Poruchu obou typů lze úspěšně léčit. Není namístě propadnout depresi, izolovat se, omezovat se v navyklých aktivitách, opustit sport, koníčky a společenský život.

Jak inkontinenci léčit?

Je zde řada možností. Rehabilitace a gymnastika dna pánevního, medikamentózní léčba, operační výkony. Obtíže zmírní i pouhé použití dnes již elegantních, prakticky neviditelných pomůcek pro jímání uniklé moče. Nejprve je nutné podstoupit vyšetření, na základě kterého lékař posoudí, o jaký typ úniku moči se jedná, určí stupeň uniku moči a doporučí vhodnou léčbu. Pokud je u ženy zjištěna inkontinence stresového charakteru jen mírného stupně, je vhodné začít se speciálními cviky dna pánevního, nejlépe pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.

Operativní řešení

Pokud má žena těžší formu stresové inkontinence, je možno provést operaci, která spočívá v zavedení speciální podpůrné síťky do dna pánevního. Takové operace se dnes provádějí při pouhém místním znecitlivění. Podobně u mužů, kteří trpí stresovou inkontinencí vzniklou v souvislosti s operací prostaty pro nádor či nezhoubné onemocnění, je možné operačně zavést speciální pásku z tělem tolerovaného materiálu. Pásky působí tlakem na močovou trubici muže, a brání tak úniku moči. Některé pásky umožňují i upravit dle potřeby stupeň tlaku na močovou trubici.

Je zde široká řada medikamentů od potravinových doplňků po registrovaná léčiva. Léků je v současné době již několik generací.

Rehabilitace

Urgentní inkontinence může být také léčena rehabilitací, respektive tréninkem zaměřeným na zvládnutí úniku vlastními silami těla. Pak je zde široká řada medikamentů od potravinových doplňků po registrovaná léčiva. Léků je v současné době již několik generací. Postupně jsou vyvíjeny stále účinnější. Užívání léků může být omezeno přítomností jiných chorob v těle, jako například zeleného zákalu, a také vedlejšími účinky léků.

Je tedy zřejmé, že obtíže jsou ovlivnitelné poměrně jednoduchými postupy i složitými, ale dosažitelnými vědeckými metodami. Je ovšem nutné překonat ostych a zajít k lékaři.