Stárnutí jako problém?

Míváme sklony zapomínat, že to je výsledek mnoha pozitivních faktorů, a to zejména v posledních desetiletích. Kromě prostého prodlužování lidského věku se prodlužuje i jeho část, kdy se lidé těší dobrému zdraví nebo jsou jejich onemocnění tak dobře kompenzována, že nemají zásadní vliv na kvalitu jejich života. Lidé mají zřejmě potenciál dožít se více než sta let, reálná se zdá hranice 120 let. Je to věk, kterého se ale zatím na světě dožilo jen málo lidí. Žádná nemoc ke stáří nepatří a nemusí jej nutně provázet – ale mnohá onemocnění přicházejí ve vyšším věku častěji.

Moderní medicína a zdravotní vědy, ale také nové technologie nám umožňují žít dobře a aktivně déle než naši předkové.

Žít dobře a aktivně

Moderní medicína a zdravotní vědy, ale také nové technologie nám umožňují žít dobře a aktivně déle než naši předkové. Životní styl starších lidí se mění možná rychleji, než si myslíme. Podle mého názoru budou tyto změny ještě výraznější v následujících letech, protože do seniorského věku dozráli a budou dozrávat lidé narození v padesátých letech. Jsou to i početně silné ročníky lidí, kteří jsou již zvyklí daleko více prosazovat svá práva a zájmy. Nejen to. Budou daleko aktivnější; budou se dále vzdělávat, mnozí pracovat, rekvalifikovat, cestovat, užívat života, ale také jej ovlivňovat ve svých obcích a společenstvích. Mnozí se budou chtít věnovat dobrovolnickým či různým jiným prospěšným činnostem, jak to vidíme nejen na západ a sever od našich hranic, ale také v mnoha našich obcích a městech. Takže si myslím, že vyzrávání naší společnosti je vlastně dobrou