Když v roce 1903 přijímal Jaroslav Vrchlický gratulace k padesátinám, oslovovali ho ctihodný kmete. Zkuste tak říci dnešnímu padesátníkovi! Prodlužování délky života je globální trend, který nejprogresivněji probíhá v nejvyspělejších zemích světa, tedy i v České republice. Jsme však na problematiku stáří opravdu připraveni?

Alarmující je už skutečnost, že se pro tuto skupinu stále hojně užívá termín důchodce, který má nálepku věčného stěžovatele, jež obíhá supermarkety či vysedávání u lékařů. Většina českých seniorů je jiná. Uskutečňují své sny, sportují, cestují, studují, ovládají internet… Dosáhne-li člověk určitého věku, nestane se méněcenným! Je na nás, abychom společenské klima změnili. Protože, jak se chováme dnes ke svým rodičům a prarodičům, tak se budou za pár let chovat naše děti k nám.

Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové pomáhá seniorům prožít život ve svých domovech, v místech, která dobře znají a cítí se nejlépe.

V důsledku stárnutí populace se senioři stávají významnou složkou společnosti, a tak nelze donekonečna přehlížet jejich potřeby a je nutné postavit se k této problematice čelem. Obecně prospěšná společnost Krása pomoci, jejímž posláním je: „Pomáhat seniorům žít tam, kde je jejich domov,“ svou činností dokazuje, že ani ve vyšším věku není důvod ke zpřetrhání veškerých vazeb. Existují řešení, umožňující seniorům  zůstat tam, kde se cítí nejlépe, tedy doma, Někdy stačí– třeba jenom trocha času – zde přicházejí na řadu dobrovolníci, kteří vytvářejí alternativu pro aktivní zapojení seniorů do společnosti, a slouží i jako prevence jejich sociálního vyloučení.

Změnit společenské klima ve vztahu ke stáří je obrovská výzva. Snad v sobě najdeme dostatek pokory a vážnosti ke všem, kdo nás připravili pro život a obklopíme je úctou a láskou a tím jim umožníme prožít poslední etapu života důstojně.