Klienti se na nás mohou obrátit telefonicky na číslo 725 692 170 a domluvit si schůzku např. v naší poradně nebo na kterémkoli kontaktním místě. Počítáme s tím, že lidé ve starším věku mají potíže s mobilitou. Tyto seniory rádi přijdeme navštívit domů a pomůžeme zajistit vše potřebné. 

www.krasapomoci.cz

S jakými problémy se na Vás lidé mohou obrátit a kde Vás najdou?

Senioři si přirozeně přejí dožít ve své domácnosti a chtějí to často i jejich rodiny. Málokdo ví, jak to zařídit, a kde si žádat o pomoc, když přibývají zdravotní potíže a starší člověk potřebuje ke svému běžnému fungování pomoc druhé osoby. Našimi klienty jsou senioři převážně starší 80 let. Děti se starat nemohou, jsou zaměstnaní, mají svou vlastní rodinu, o kterou se starají. Právě na tyto situaci reaguje náš úspěšný projekt Doma bez obav. Seniorům a rodinám poskytneme komplexní poradenství, pomůžeme vše organizačně zvládnout a zajistíme potřebné služby, pomůcky apod. Úzce také spolupracujeme s pražskými nemocnicemi a pomáháme při návratu seniorů z hospitalizace domů.

Je k seniorům, a zejména k těm s omezenou mobilitou, veřejný prostor v ČR přátelský?

Jednu rovinu problémů spatřuji v úpravách veřejných prostor a druhou v chování společnosti ke starým lidem. V poslední době se bezbariérový přístup ve městech zlepšil, začalo zde jezdit mnoho nízkopodlažních autobusů a tramvají. Stále to však není k seniorům, kteří mají nějaké zdravotní omezení, úplně přátelské. Např. v metru na řadě stanicích není k dispozici výtah. Senioři pak musí objíždět celou Prahu autobusy či tramvají, protože schody sami nevyjdou, eskalátorů se bojí. Problémy mívají i při vystupování z dopravního prostředku, jejich psychomotorické tempo je zpomalené a vystupování jim trvá déle. Senioři mají z cestování dopravními prostředky obavy. Sami necestují, potřebují doprovod.  Rodinní příslušníci si pak musí brát v práci volno, aby je mohli zavést např. k lékaři.

Málo lidí si uvědomuje, že stáří se nás týká dřív, než sami zestárneme a s největší pravděpodobností to čeká každého z nás.

Ke kvalitě života by mohlo přispět i tak banální řešení, kterým je rozmístění laviček. Dost často senior už nechodí na nákup, i když by mohl. Protože cestou do samoobsluhy je jen jedna lavička a celý kus cesty senior neujde, aniž by si cestou odpočinul. Společnost ke starým lidem nestaví vždy s úctou. Senioři, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých (a ještě si ji platí), nedostávají kvalitní pomoc a bydli v nevyhovujících podmínkách. Představte si, že nemůžete opustit svůj byt, protože nemáte v domě výtah, nesejdete schody, bojíte se pádu nebo prostě nikam nedojdete. Že už si nikdy nemůžete koupit své oblíbené jídlo, značku šamponu, co se vám zrovna zalíbí v obchodě, nedojdete si do kavárny, na oblíbené místo, do divadla. Jste sám doma a čekáte, až někdo přijde a vy si budete moc popovídat. Jste odkázáni na druhé a na to, zda na vás mají čas, mají to v popisu práce, mají na to kapacitu, nebo jsou ochotni pro vás udělat něco navíc. V tomto směru se má naše společnost hodně co učit. Málo lidí si uvědomuje, že stáří se nás týká dřív, než sami zestárneme a s největší pravděpodobností to čeká každého z nás.

Jaké jsou možnosti tyto společenské hendikepy kompenzovat?

Seniorům zajišťujeme vhodné kompenzační pomůcky, které pohyb usnadní, kvalitní sociální služby a domácí cvičení, aby si pohybový aparát udržovali co nejdéle. Osamělým seniorům zajišťujeme společnost dobrovolníka, který je při pohybu venku podpoří psychicky i fyzicky. Díky pomoci dobrovolníka může senior opět dělat to, co ho baví, z čeho má v životě radost.