Více informací naleznete na www.krasapomociops.cz

 

 „ Se sociálním oddělením FN Motol, jsme navázali spolupráci přibližně před rokem, kdy přímo v terénu zajišťujeme a ulehčujeme návrat seniora z nemocničního lůžka zpět domů. Věřím, že díky Kontaktnímu místu bude naše pomoc ještě efektivnější,“ říká Jana Šormová, ředitelka Krása pomoci o.p.s.. „ Zcela přirozeně chce každý pro své rodiče, či prarodiče to nejlepší, není však jednoduché se zorientovat v dostupných službách, možnostech zajištění péče, rozhodnout se jaké je to správné řešení a s náročnou situací se vyrovnat. Kontaktní místo je zde pro ty, kteří hledají odbornou konzultaci, když už starší člověk potřebuje pomoc někoho druhého,“ dodává Jana Šormová.  

„Oceňujeme nabídku Krásy pomoci kromě jiného i v tom, že si senior s jejich pomocí může řešit svoje záležitosti ve svém prostředí doma“, říká Jana Vargová, vedoucí Oddělení sociálního FN Motol.

Popis projektu Doma bez obav

Projekt DOMA BEZ OBAV podporuje seniory a jejich blízké ve chvílích, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu a omezení soběstačnosti staršího člověka. Cílem je, aby senior, mohl zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, žít kvalitní život i přes svá zdravotní omezení a vyhnou se ústavní formě péče.

V rámci projektu spolupracuje Krása pomoci, o.p.s. se zdravotnickými zařízeními, kdy navazuje na péči nemocnic v terénu. Koordinátor péče a podpůrných služeb bezplatně poradí, seniora a jeho rodinu navštíví doma, nastaví vhodnou péči, zajistí potřebné dávky, pomůcky a kvalitní služby, dá praktické tipy. Rodiny dále provází a koordinuje péči podle změn v životě seniora.

Každý, kdo řešil zajištění péče svých blízkých, si uvědomuje, jak je tato situace psychicky i organizačně náročná. V rámci projektu je možné se obrátit na psychologa a sdílet těžké situace, vyčerpanost související s péčí, problematiku stáří, onemocnění demencí, úmrtí blízkého.

Především pak u osamělých seniorů hraje nezastupitelnou úlohu dobrovolnictví. Dobrovolník podporuje seniora v tom co má rád, pomůže, poradí nebo jen vyslechne.

Jana Šormová, ředitelka Krása pomoci, o.p.s.