Pro někoho může být představa života v domově pro seniory frustrující. Neosobní prostředí, ztráta soukromí, nutnost podřídit se režimu - to jsou některé důvody, proč senioři zavrhují myšlenku přestěhovat se do domova. Proto raději volí osamělý život ve vlastním bytě a jsou odhodlaní se o sebe do poslední chvíle starat sami. Tato varianta jim sice zaručuje soukromí a možnost samostatného rozhodování o vlastních záležitostech, nese s sebou ale i určité těžkosti - pocity osamělosti a zbytečnosti, psychické problémy spojené s jednotvárností každodenního života a především pak riziko, že se o ně v případě potřeby nebude mít kdo postarat.

Také rodiny, které se starají o seniora, často bojují s myšlenkou, že by svého příbuzného měly „odložit“ do sociálního zařízení. Ačkoliv je pro ně péče o starého (a případně i nemocného) člověka časově, fyzicky i psychicky náročná, nechtějí se k takovému řešení uchýlit.

V obou případech ale bývá domov pro seniory tím nejlepším řešením. Starým lidem totiž zaručí 24hodinovou péči, společnost a také smysluplnou náplň všedních dnů.

 

Příjemné prostředí, péče i zábava

Bydlení v domově pro seniory rozhodně nepřipomíná pobyt v léčebném zařízení nebo ústavu. K dispozici jsou jedno až dvoulůžkové, hezky vybavené pokoje s vlastním sociálním zařízením, ve kterých se klienti a klientky cítí jako doma. Nacházejí se zde i pokoje speciálně vybavené pro seniory s určitým handicapem, kde jsou pro ně připravené např. polohovatelné postele. Zaručena je stálá péče odborného personálu a lékařů  - do domovů docházejí praktičtí lékaři, psychologové, terapeuti apod.

V domově také mají senioři zajištěný program, který se stane příjemnou náplní jejich všedních dnů a zároveň přispěje k jejich lepší zdravotní, fyzické i duševní kondici. Může jít o výtvarnickou dílnu, klub zahrádkářů nebo kuchařek, duchovní péči, promítání filmů, pořádání společenských her, cvičení, procházky do okolí apod. Duševní pohodu podporují také zvláštní rehabilitační metody, jako je canisterapie (terapie se speciální vycvičeným psem) nebo muzikoterapie (terapie hudbou).

Řada domovů pro seniory se snaží svým obyvatelům zajistit i zábavný program a kulturní vyžití. Pořádají např. plesy, které jsou otevřené i pro veřejnost. Klienti se tak mohou setkávat s lidmi, kteří žijí mimo zařízení, nebo si pozvat rodinu. Často se také konají zájezdy za kulturou (na divadelní představení či koncerty).

Pokud si senior nebo jeho rodina nejsou jistí, zdali je domov správnou volbou, pomůže při rozhodování návštěva, kterou si lze předem domluvit. Možnost prohlédnout si prostory, popovídat si s obyvateli a seznámit se s jejich každodenním programem třeba bude oním kamínkem na misku vah, který celou záležitost rozhodne.